Regnskapsfører i Bergen?

Søker du etter regnskapsførertjenester i Bergen? FaktaRegnskap tilbyr bistand innen regnskap og rådgivning for kunder i Bergen og omegn.

Kontakt oss for mer informasjon.

Uni Economy

Uni Economy vil man kunne optimalisere arbeidsflyten, ha god automatisering av prosesser og understøtte at de ansatte best mulig kan utføre sin jobb.

Prøv Uni Economy gratis

Siste nyheter fra Revisorforeningen

 • Utvalg på ville veier

  Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
 • Utvalg foreslår økt moms

  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.
 • Mulige forenklinger for regnskap og skatt

  Professor Hans Robert Schwencke har i dag levert en juridisk forstudie til Finansdepartementet. Formålet med studien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter, spesielt for små aksjeselskaper, gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
 • Revidert budsjett og avgift

  Regjeringen har lyttet til en del av høringskommentarene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.
 • Regjeringen snur om personalforsikringer

  Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.
 • Skatt på personalforsikringer: Regjeringen snur!

  Finansdepartementet melder i ettermiddag at de vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris.
 • Finansdepartementet foreslår endringer i Skattefunn

  Det foreslås bl.a. å sette fradragssatsen til 19 prosent for alle, øke timesatsen til kr 650 og at denne satsen også skal gjelde for kjøp av tjenester fra nærstående.
 • Total avsporing i Regjeringens forenklingsarbeid

  Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter. - Totalt ubegripelig at en regjering som hevder de vil forenkle hverdagen for næringslivet, lar slikt passere, mener Revisorforeningen.
 • Strammer ytterligere inn på naturalytelsesreglene

  Skattedirektoratet har utgitt en ny veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019. På flere punkter er den nye veiledningen strengere enn det som tidligere har vært uttalt.
 • Finansdepartementet vil oppheve gunstige verdsettelsesregler for aksjer

  Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs.
 • Svake systemer skaper skurker

  Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon.
 • Aksjeloven klar for Brexit

  Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler.
 • Lovfesting av omgåelsesregelen

  Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.
 • Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten

  På oppdrag fra Finansdepartementet har Oxford Research gjort en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten.
 • Endringer i reglene om likestilling og diskriminering

  I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.
 • SkatteFUNN til «kriserammede foretak»

  Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken.
 • Momskompensasjon frivillige organisasjoner

  Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport.
 • Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

  Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019.
 • SkatteFUNN og kriserammet foretak

  Basert på sist ukes medieoppmerksomhet har Skattedirektoratet publisert en kunngjøring om at de vil justere teksten som omhandler vilkårene for SkatteFUNN-ordningen og "kriserammet" selskap.
 • Gjennomføring av regnskapsdirektivet i norsk rett

  Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdepartementet gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU.

Aktuelle satser

Se aktuelle satser for Fakta Regnskap via Revisorforeningens medlemssider.

Se aktuelle satser

AKTUELT

Årsoppgjør i Uni Economy
Årsoppgjør i Uni Economy Les mer
Easyupdate integrert med Uni Economy
Easyupdate integrert med Uni Economy Les mer
Sticos Rapport forenkler rapporteringen - nå integrert med Uni Economy
Sticos Rapport forenkler rapporteringen - nå integrert med Uni Economy Les mer
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×