Regnskapsfører i Bergen?

Søker du etter regnskapsførertjenester i Bergen? FaktaRegnskap tilbyr bistand innen regnskap og rådgivning for kunder i Bergen og omegn.

Kontakt oss for mer informasjon.

Uni Economy

Uni Economy vil man kunne optimalisere arbeidsflyten, ha god automatisering av prosesser og understøtte at de ansatte best mulig kan utføre sin jobb.

Prøv Uni Economy gratis

Siste nyheter fra Revisorforeningen

 • Ny dom om næringsbegrepet

  Borgarting lagmannsrett kommer til at et museums- og hotellprosjekt ikke var egnet til å gå med overskudd og at det dermed ikke forelå rett til fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.
 • Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

  14.01: Regjeringen har fremmet forslag til lov om lønnsstøtte. Lønnsstøtteordningen skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatte i jobb i stedet for å gå til permitteringer.
 • Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

  Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2021. Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 1,5 % pr. 31.8.2021 til 1,9 % pr. 31.12.2021 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,1 % til 1,6 % basert på statsobligasjoner.
 • Kamp mot hvitvasking en viktig oppgave for revisor

  I en nylig publisert rapport konkluderer Finanstilsynet med at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket ikke er god nok i flere revisjons- og regnskapsførerforetak. Revisjonsbransjens respons er krystallklar: Vi skal levere det samfunnet forventer av oss.
 • Enkelte mindre endringer i aksjelovene fra nyttår

  De fleste av endringene gjelder for allmennaksjeselskaper (ASA).
 • En varslet tillitskrise

  Tilliten til politikerne faller som en sten. Det er en konsekvens av at de selv, gjennom mange år, har unnlatt å ta tak i ukulturen, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
 • Forhandlingene om nye særavtaler for reiser blir ikke ferdige før årsskiftet

  Det innebærer at gjeldende særavtaler/satser videreføres etter 31. desember 2021 mens forhandlingene pågår
 • Sterk vekst i revisjonsbransjen

  Revisjonsselskapene omsatte i 2020 for over 15,4 milliarder kroner, en økning på 7,4 % fra 2019. Omsetningsøkningen er sterkest i de største revisjonsselskapene.
 • Taksonomien og norsk ikrafttredelse

  Finansdepartementet har som forventet annonsert at nye regler om bærekraftig finans ikke trer i kraft 01.01.2022. Norsk implementering kan først skje etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet oppfordrer likevel selskaper som er foreslått omfattet av rapporteringspliktene om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for 2021.
 • Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

  I pressekonferanse 14. desember 2021 varsler regjeringen flere nye økonomiske støttetiltak i tillegg til de som allerede er varslet.
 • Foreslått regnskapsstandard om delårsregnskap

  Revisorforeningen støtter at Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utgir en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Det er identifisert et behov for veiledning om hva delårsregnskapene på Euronext Growth skal inneholde.
 • Finanstilsynets rapport om klimaendringer og rapportering

  Finanstilsynet har utgitt en god og nyttig rapport om hvordan klimaendringer utgjør en betydelig risiko for foretak, markeder og samfunnet. Rapportene omhandler både den finansielle rapporteringen for 2021 og hva selskapene bør forberede seg på.
 • Ny riksrevisor valgt

  Stortinget har valgt Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til riksrevisor og leder av Riksrevisjonen.
 • Tilleggsmandat til skatteutvalget

  Skatteutvalget skal bl.a. utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.
 • Ingen reduksjon av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret

  Det blir ikke satt inn nye tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret nå er svaret på Revisorforeningens anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Revisjon trygger velferden

  Et forslag om heving av tersklene for revisjonsplikt var nylig på høring. Tunge aktører som Skatteetaten, LO og Økrimforeningen går mot forslaget.
 • Skattesatser for 2022

  Finansdepartementet har offentliggjort en oversikt i tabellform over skattesatsene som vil gjelde for 2022.
 • Økt skatt på høye inntekter og formue etter budsjettforliket

  Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 % for inntekter over 2 millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 % på formue over 20 millioner kroner.
 • Forskuddssatsene for 2022 er fastsatt

  Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatsene for 2022.
 • Terskelverdiene for revisjonsplikt må holdes uendret

  Næringsdepartementet, under den tidligere næringsministeren, foreslo i august å øke terskelverdiene for fravalg av revisjon. Revisorforeningen mener at det riktige nå vil være å beholde terskelverdiene for revisjonsplikt uendret.

Aktuelle satser

Se aktuelle satser for Fakta Regnskap via Revisorforeningens medlemssider.

Se aktuelle satser

AKTUELT

Årsoppgjør i Uni Economy
Årsoppgjør i Uni Economy Les mer
Easyupdate integrert med Uni Economy
Easyupdate integrert med Uni Economy Les mer
Sticos Rapport forenkler rapporteringen - nå integrert med Uni Economy
Sticos Rapport forenkler rapporteringen - nå integrert med Uni Economy Les mer
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×