Regnskapsfører i Bergen?

Søker du etter regnskapsførertjenester i Bergen? FaktaRegnskap tilbyr bistand innen regnskap og rådgivning for kunder i Bergen og omegn.

Kontakt oss for mer informasjon.

Uni Economy

Uni Economy vil man kunne optimalisere arbeidsflyten, ha god automatisering av prosesser og understøtte at de ansatte best mulig kan utføre sin jobb.

Prøv Uni Economy gratis

Siste nyheter fra Revisorforeningen

 • Bli med på Forenklingskonferansen 2021

  Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere.
 • Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper

  En lignende modell er aktuell også i Norge. – Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
 • Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

  Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene.
 • Danmark skjerper kravene til revisjon i små selskaper

  Et bredt flertall i det danske Folketinget har inngått avtale om skjerpede krav til revisorplikt for mindre selskaper i risikobransjer.
 • Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober - ny beregningsmetode

  Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall.
 • Vil stramme inn ordningen med frivilling retting

  I revidert nasjonalbudsjett varslet Finansdepartementet at man vil vurdere å stramme inn ordningen med frivillig retting. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et forslag endringer.
 • Overgangsregel avskrivningstid for goodwill og FOU

  Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år.
 • Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

  Fristen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gjelder andre og kortere frister. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.
 • Siste frist for å søke betalingsutsettelse for skatt og avgift

  Fra 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter og avgifter etter den midlertidige betalingsordningen.
 • Feilaktige avslag i kompensasjonsordning 3

  En feil i Brønnøysundregistrenes løsning for beregning av tilskudd, har medført at enkelte søkere med omsetningsfall nær 30 prosent har fått avslag på feil grunnlag. Feilen er nå rettet.
 • Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

  23.06.21: Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Den gjelder ut 2021, men det legges nå opp til å videreføre loven ut 2022.
 • Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementets side

  Finansdepartementet har kommet ved en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2021.
 • Åpenhetsloven

  Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.
 • Regjeringen har satt ned et nytt skatteutvalg

  Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.
 • 3-trinns bærekraftsvurdering for SMB

  Accountancy Europe har publisert en praktisk veileder for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraft i virksomheten.
 • Foreslår jobbfradrag for unge

  Regjeringen har sendt et forslag om jobbfradrag for unge på høring.
 • Sirkulærøkonomi og skatt

  Regjeringen har lagt frem en strategi for sirkulær økonomi. Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet er en del av det som skal vurderes.
 • Årsregnskapsfristen utsettes med to måneder

  Stortinget har nå vedtatt den midlertidige loven som utsetter fristene for årsregnskapet med to måneder. Regnskapet skal være fastsatt av generalforsamlingen innen 31. august og forsinkelsesgebyret begynner å løpe fra 1. oktober.
 • Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

  14.06: Vedtak i Stortinget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.
 • Kompensasjon for tapt varelager

  11.06: Forskriftsendring om tapt varelager. Det kan søkes om tilskudd til dekning av kostnader til tapt varelager som følge av pålegg om skjenkestopp eller stenging for perioden november 2020 - april 2021. Kompensasjon for tapt varelager er tatt inn som en del av den generelle kompensasjonsordningen.

Aktuelle satser

Se aktuelle satser for Fakta Regnskap via Revisorforeningens medlemssider.

Se aktuelle satser

AKTUELT

Årsoppgjør i Uni Economy
Årsoppgjør i Uni Economy Les mer
Easyupdate integrert med Uni Economy
Easyupdate integrert med Uni Economy Les mer
Sticos Rapport forenkler rapporteringen - nå integrert med Uni Economy
Sticos Rapport forenkler rapporteringen - nå integrert med Uni Economy Les mer
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×